Pasaż Chełmski
ul. Cieszyńskiego 36, paw. 65-66 (piętro), 80-809 Gdańsk

satysfakcja